برچسب گذاری توسط: تهیه، طرح تولید تلفن رومیزی

پژوهش کار آفرینی بررسی و تهیه طرح تولید تلفن رومیزی 107 صفحه + doc

یكی از لوازم اساسی توسعه، ارتباطات است با توجه به سرعت مورد نیاز برای تبادل اطلاعات، حجم اطلاعات مورد مبادله و گستردگی شهرها، امروزه تلفن یكی از ضروری‌ترین نیازهای بشر است با استفاده از...