برچسب گذاری توسط: توصیه هایی برای کاهش تولید گردو غبار در صنایع

دانلود گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه كاشی ستاره 52 صفحه + doc

مواجهه ی مزمن با این ماده از راه تنفس برای انسان سرطان زا شناخته شده است مواجهه ی مزمن می تواند به سیلیكوزیس منجر شود این بیماری كوتاه شدن نفس،‌ كاهش عملكرد ریه و...