برچسب گذاری توسط: توصیه های ترافیک

تحقیق ترافیک 37 صفحه + doc

ترافیــك پدیـده ای است ناشی ازجـابجـایی انسان ، حیــوان ، كالا و وسایل نقـلیه از نقطه ای به نقطه ای دیگر درابتدابه مثلث سه اصل كه به مثلث اصول سه گانه موسوم است اشاره...