برچسب گذاری توسط: تولید بتن سبک از پسمانده های هسته ای برای کاهش تشعشعات

بتن و انواع آن 63 صفحه + doc

بتن که میزان تولید آن بالغ بر 83 بیلیون مترمکعب در سال تخمین زده می شود، به علت دارا بودن خواص و ویژگی های ممتاز و نیز در دسترس بودن مصالح آن، پس از...