برچسب گذاری توسط: جامدات پسماند

بررسی سنگ بوكسیت 29 صفحه + doc

بوكسیت سنگ معدن اقتصادی آلومینیوم نام خود را از «Baux Les» در جنوب فرانسه جایی كه برای اولین بار پیدا شد گرفته است تركیب بوكسیت تقریبا به صورت دی هیدارت ­((Al2 O3 2H2 O)...