برچسب گذاری توسط: جایگاه سنتوردربین سازهای دیگر

تحقیق سنتور 14 صفحه + doc

سنتور یکی از سازهای اصیل ایرانی است که ساخت آن را به فیلسوف عـالیقـدر و موسیقیدان بزرگ قرن چهارم، ابونصرفارابی نسبت داده اند از طرفی دیگر، شواهد و علائم بجای مانده از نقاشی ها...