برچسب گذاری توسط: جایگزینی گلیكوژن مصرف شده در عضلات وکبد