برچسب گذاری توسط: جلوه‌های متفاوت و بیان تصویری خط

دانلود تحقیق خط 28 صفحه + doc

خط را بنا بر عادت حسی و عرف دیرینه، برای بازنمایی چیزها به کار برده اند طراحی‌های خطی کودکان و نقاشی بدویان در این مورد شاخص اند روابط صوری خط نازک و ضخیم، شکسته...