برچسب گذاری توسط: جهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه

کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات جهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه 19 صفحه + doc

اداره كشاورزی شهرستان تربت حیدریه در سال 1380 با جهاد كشاورزی ادغام شد و از محل سابق خود در خیابان سنتو به خیابان شهید رجایی منتقل شد و تحت عنوان جهاد كشاورزی شروع بكار...