برچسب گذاری توسط: حمام قدیمی

حمام قدیمی سنندج – مصور 4 صفحه + doc

حمام عبدالخالق این حمام در ضلع شرقی راستهبازار سنندج قرار دارد تاریخ ساخت آن دقیقا مشخص نیست و احتمالا به دوره قاجاریهتعلق دارد حمام دارای فضاهای مختلفی است كه در بیشتر حمام های استان...