برچسب گذاری توسط: حکاکی با فرز و هنر

دانلود حکاکی با فرز 49 صفحه + doc

فصل اول تعاریف و تاریخچه شیشه در ایران و جهان و تاریخچه جزئیات آن و فصل دوم در خصوص انواع حکاکی و تعاریف و ابزار مورد نیاز و در فصل سوم شرح کار عملی...