برچسب گذاری توسط: خاموشی یا آماده باش موتورخانه

تاسیسات گرمایشی 17 صفحه + doc

در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه ها بصورت دستی و تمام تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و یا پمپهای سیرکولاسیون انجام می گردد و معمولاً...