برچسب گذاری توسط: خاک و آب

کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب 68 صفحه + doc

اثرات سودمند مواد آلی در بهبود خصوصیات فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی خاكهای زراعی و نقش آنها در افزایش كمی و كیفی محصولات كشاورزی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است این مواد تا قبل...