برچسب گذاری توسط: خرید تحقیق در مورد لینوکس

تحقیق در مورد لینوکس 13 صفحه + doc

آغاز داستان در سال 1991 در حالی که جنگ سرد رو به پایان میرفت و صلح در افقها هویدا میشد، در دنیای کامپیوتر، آینده بسیار روشنی دیده میشد با وجود قدرت سخت افزارهای جدید،...