برچسب گذاری توسط: خرید مقاله آموزش کامل اکسل

آموزش کامل اکسل 46 صفحه + doc

دوره ی آموزشی Excel 2000 چهارمین مهارت از استاندارد ICDL می باشد Excel یک نرم افزار صفحه گسترده (Spread Solution) است از Excel برای محاسبات ریاضی ، آماری و نمودار کشی استفاده می شود...