برچسب گذاری توسط: خرید مقاله استفاده از مدل احتمالاتی Extended Kalman Filter در موقعیت یابی ربات ها

استفاده از مدل احتمالاتی Extended Kalman Filter در موقعیت یابی ربات ها 12 صفحه + doc

چكیده در این مقاله ابتدا به بررسی متدهای مختلف در مکان یابی ربات ها پرداخته شده است سپس یکی از متدهای احتمالاتی در موقعیت یابی را که دارای مزایا و قابلیت های متناسب با...