برچسب گذاری توسط: خرید مقاله اصول امنیت برنامه های وب

اصول امنیت برنامه های وب 126 صفحه + doc

اینترنت و به دنبال آن وب ، دنیای نرم افزار را دستخوش تحولات فراوانی نموده است ظهور نسل جدیدی از برنامه های كامپیوتری موسوم به برنامه های وب از جمله این تحولات عظیم است...