برچسب گذاری توسط: خرید مقاله باز كردن قفل بایوس

باز كردن قفل بایوس 6 صفحه + doc

گاهی لازم است كه وارد برنامه برپایی بایوس BIOS Setup شوید اگر یك كامپیوتر دست دوم خریده اید، یا كلمه عبور بایوس را فراموش كرده اید، مجبورید كه بایوس را باز نشانی(reset) كنید تا...