برچسب گذاری توسط: خرید مقاله تكنیك های ترمیم فاجعه ها در سیستم های پایگاه داده

تكنیك های ترمیم فاجعه ها در سیستم های پایگاه داده 12 صفحه + doc

مقدمه گسترش استفاده از كامپیوتر باعث نفوذ كاربرد كامپیوتر در جنبه های مختلف زندگی انسان از جمله جنبه های حیاتی مانند كنترل ترافیك هوایی ، كنترل خودكار خطوط دریایی ، مدیریت نقطه فروش و...