برچسب گذاری توسط: خرید مقاله در مورد اسمبلی

مقاله در مورد اسمبلی 40 صفحه + doc

قسمت های تشکیل دهنده واحد پردازش مرکزی 1) خطوط ورودی خروجی داده ( گذرگاه مشترک) Data Bus 2) خطوط آدرس(گذرگاه آدرس) Adress Bus 3) واحد محاسبه و منطق Alu 4) واحد حافظه Memory Unit...