برچسب گذاری توسط: خرید مقاله در مورد بیومتریک

مقاله در مورد بیومتریک 13 صفحه + doc

مقدمه سیستم های شناسایی بیومتریك از مشخصه های فیزیكی فرد همانند اثر انگشت الگوی دست، ساختار عنبیه، رگ های دست فرد یا از مشخصه های رفتاری مانند صدا دست خط یا حتی آهنگ و...