برچسب گذاری توسط: خرید مقاله زبان برنامه نویسی اوکم

زبان برنامه نویسی اوکم 39 صفحه + doc

مقدمه اوكم زبان برنامه نویسی پارالل انگلستان پیدایش و تكامل یافته است این بخش زبان و شرایط پیرامونی پیدایش آن و رابطه آن با ترانسپیوتر اینموس را تشریح می كند فرمت فایل: doc تعداد...