برچسب گذاری توسط: خرید مقاله سیستم بیومتری چیست؟

سیستم بیومتری چیست؟ 17 صفحه + doc

مقدمه كلمه بیو متریك از كلمه یونانی biosبه معنای زندگی و كلمه metrikos به معنای اندازه گیری تشكیل شده است همه ما می دانیم كه ما برای شناسایی همدیگر از یك سری ویژگی هایی...