برچسب گذاری توسط: خرید مقاله سی دی و دی وی دی رام

سی دی و دی وی دی رام (CD&DVD) 125 صفحه + doc

آخرین پیشرفتهای صنعت CDROM چیست؟ CDROM‌ها هر روز و هر روز سریعتر می‌شوند اما سریعترین آنها ممكن است از دستگاههای قبلی كندتر باشد و یك دستگاه اسماً كند هم ممكن است از دستگاههای به...