برچسب گذاری توسط: خرید مقاله ناحیه ها

تحقیق ناحیه ها در کامپیوتر 16 صفحه + doc

تعریف ناحیهیك گروه منطقی از كاربران و كامپیوترها را گویند ناحیه در حقیقت یك مرز امنیتی برای كاربران و گروههاست هدف اصلی ناحیه ها جدا كردن وظایف سرپرستی شبكه ها بصورت حقیقی و مجازی...