برچسب گذاری توسط: خرید مقاله ویروس‌های تلفن همراه

ویروس های تلفن همراه (نگرانی جدید دنیای فناوری) 23 صفحه + doc

با آسان‌تر شدن اتصال تلفن همراه به رایانه‌ی شخصی و بالعكس، خطر موجود برای منتقل شدن ویروس‌های رایانه‌یی به تلفن همراه موجب افزایش تقاضاها برای خرید نرم‌افزارهای آنتی ویروس تلفن همراه شده است به...