برچسب گذاری توسط: خرید مقاله کار با 2005 Delphi

کار با 2005 Delphi 9 صفحه + doc

دلفی (401) معرفی Delphinافرادی بی نظیر و قدرتمند از شرکت Bor Landاست که ویژگی های منحصر به فرد ان انعطاف پذیری Visudبودن شی گرایی و سادگی ان را نسبت به سایر محیط های برنامه...