برچسب گذاری توسط: خرید و دانلود مقاله جنگ دیجیتال

جنگ دیجیتال 18 صفحه + doc

شكست قطعی و انهدام دشمنان در زمانی سریع، حمایت از دوستان آمریكا با هر چهره‌ای كه دارند، حمایت از دموكراسی ظاهری در مواقع ضروری، دوستی با اسرائیل و تثبیت آن در خاورمیانه، كنترل و...