برچسب گذاری توسط: خرید و دانلود مقاله مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX

مفاهیم شبکه در سیستم عامل UNIX 101 صفحه + doc

تاریخچه طولانی یونیكس كه می توان گفت بخشی از آن خوب و بخشی از آن بد می باشد مطالعه ای است در پشتكار و استقامت تغییرات ناگهانی در جهت توسعه نرم افزار و جشن...