برچسب گذاری توسط: خرید و دانلود مقاله موتورهای جستجو

موتورهای جستجو (1) 26 صفحه + doc

این مقاله تلاش كرده كه كارآیی موتورهای كاوش را در آدرس دهی نیازهای اطلاعاتی ارزیابی كند آیا آنها می‌توانند جوابهایی برای سؤالات مرجع واقعی بازیابی كنند؟ آیا آنها منابع خوبی برای سؤالات موضوعی ارائه...