برچسب گذاری توسط: خرید و دانلود مقاله یونیکس

مقاله در مورد یونیکس 28 صفحه + doc

مقدمه سیستم عامل برنامه ای است كه سخت افزاركامپیوتررامدیریت می كندمبنایی برای برنامه های كاربردی است وبه عنوان واسط بین كاربروسخت افزاركامپیوترمحسوب می شودسیستم عامل بخش مهمی ازهرسیستم كامپیوتری است یونیكس یكی ازانواع سیستم...