برچسب گذاری توسط: خرید و دانلود پژوهش سیستم های مدیریت محتوی

سیستم های مدیریت محتوی 130 صفحه + doc

خلاصه پروژه در این پروژه تحقیقاتی ابتدا با نگاهی گذرا و مختصر سیستم های مدیریت محتوی معرفی شده است سپس بر روی یك نمونه cms به نام postnuke تمركز كرده و معرفی و تجزیه...