برچسب گذاری توسط: خرید و دانلود پژوهش طراحی سایت سفارش محصول

طراحی سایت سفارش محصول 179 صفحه + doc

چکیده در این پروژه که طراحی یک سایت سفارش محصول توسط کاربر که مربوط به شرکت ابزاربندی خراسان است شامل امکاناتی نظیرایجاد کاربر توسط Admin، ارسال مطلب و برقراری ارتباط با Admin و پیگیری...