برچسب گذاری توسط: خرید پژوهش در مورد اکسل

مقاله در مورد اکسل 14 صفحه + doc

آشنایی با تعریف صفحه گسترده صفحه گسترده (spread sheet) به صفحه ای كه جدول بندی شده است اطلاق می‌شود به طوری كه هر خانه یا سل cell) ) یاسلول نیز به آن گفته می‌شود...