برچسب گذاری توسط: خشك شدن بتن

بتن و خواص آن 33 صفحه + doc

بتن عمدتاً از 2 قسمت تشكیل شده است 1مصالح سنگی حدود 7560 درصد حجم بتن از مصالح سنگی تشكیل می‌شود 2خمیر سیمان حدود 4025 درصد حجم بتن با خمیر سیمان پر می‌شود از 4025...