برچسب گذاری توسط: خصوصیات پاركت سیمرغ مركز آموزشی گل و گیاه

گزارش كارآموزی واحد تولیدی پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد) (رشته كشاورزی) 38 صفحه + doc

سپاس و تشكر بی پایان من نثار پدر و مادر عزیز و بزرگوارم كه در این راه زحمات و تلاهای فراوانی را متحمل شدند اینك كه به لطف خداوند و پشتیبانی پدر و مادر...