برچسب گذاری توسط: خلاقیت درحمل و نقل عمومى برزیل

خلاقیت درحمل و نقل عمومى برزیل 13 صفحه + doc

حتى با اینكه شهر امروزه رتبه دوم بالاترین سرانه اتومبیل در برزیل را دارد حق تقدم را به جاى وسایل حمل ونقل شخصى به وسایل حمل ونقل عمومى داده است كورتیبا تصمیم گرفت تا...