برچسب گذاری توسط: خلاقیت در زیبا سازی شهری

خلاقیت در زیبا سازی شهری 18 صفحه + doc

در معماری ایرانی همه فضاها دارای استقلال و متشخص اند و هیچ فضایی منفی یا مانده از فضای دیگر نیست این ویژگی که به نظر می رسد گاهی با واقعیت های کارکردی در تعارض...