برچسب گذاری توسط: خواص دارویی قارچ

بررسی قارچ و انواع آن 14 صفحه + doc

× محل رشد در طبیعت بر روی چوبهای پوسیده یا در حال پوسیدن و سطح درختان × دارای قدرت تجزیه بالاو براحتی مواد سلولزی راكلونیزه می سازد × دارای رنگهای مختلف كلاهك از قبیل...