برچسب گذاری توسط: دانلود رایگان تحقیق ویروس ها چگونه منتشر می شوند؟

ویروس ها چگونه منتشر می شوند؟ 11 صفحه + doc

اگر كسی چیزی در مورد كامپیوتر ها نداند این را می داند كه ویروسها مخرب هستند و باید كامپیوتر خود را در برابر هجوم آنها حافظت كند كمپانی های ضد ویروس ( آنتی ویروس...