برچسب گذاری توسط: دانلود مقاله در مورد وایمکس

مقاله در مورد وایمکس 18 صفحه + doc

چکیده نیاز به ارتباط با جهان اطلاعات و همچنین بی نیاز کردن کاربران از محدودیتهای مکانی و زمانی سالهاست مد نظر کارشناسان علم کامپیوتر و بخصوص مهندسین اینترنت استاستاندارد 80216 برای شبکه های شهری...