برچسب گذاری توسط: دانلود مقاله ویندوز ریجستری

ویندوز ریجستری 81 صفحه + doc

آشنایی با مفاهیم اولیه رجیستری (REGISTRY) مقدمه ای بر ریجستری هماهنگونه كه در فصل گذشته اشاره شد، نسخه های قدیمی ویندوز پارامترهای مربوط به پیكربندی خود را در فایلهای مقدار دهی Systemini و Winini...