برچسب گذاری توسط: دانلود و خریدمقاله زبان لیندا چیست؟

زبان لیندا چیست؟ 15 صفحه + doc

لیندا چیست ؟ زبان برنامه نویسی موازی بر اساس C (C _ Linda) و (Fortran _ Linda ) Fortran است زبان مختصاتی Linda را با زبانهای برنامه نویسی C و Fortran تركیب می كند...