برچسب گذاری توسط: دانلود و خرید مقاله خالق اینترنت کیست؟

خالق اینترنت کیست؟ 6 صفحه + doc

در ۸ جون ۱۹۵۵ در لندن انگلستان به دنیا آمد پدر و مادر او وقتی مشغول ساخت اولین كامپیوتری بودند كه قرار بود به صورت تجاری آماده فروش شود با یكدیگر آشنا شدند و...