برچسب گذاری توسط: دانلود و خرید مقاله در مورد گرافیک

مقاله در مورد گرافیک 16 صفحه + doc

این تابع را برای راه اندازی سیستم گرافیكی به كار می بریم Driver اشاره گری است از نوع صحیح كه نشان دهنده درایور كارت گرافیكی مربوط به نمایشگر می باشد Mode اشاره گری از...