برچسب گذاری توسط: دانلود و خرید مقاله شبكه كنترل كننده CAN

شبكه كنترل كننده CAN 32 صفحه + doc

تاریخچه پروتكل ارتباطی شبكه كنترل كننده CAN ابتدا در اروپا برای استفاده در ماشینهای حمل و نقل طراحی شد بدنبال استفاده موفقیت آمیز از این روش در صنایع اتوماسیون مانند وسایل كنترل كننده ،...