برچسب گذاری توسط: دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 25: ارزیابی رعایت قوانین و مقررات 20 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان استاندارد حسابرسی 25 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای حسابرسی در مقطع کارشناسی و حسابرسی پیشرفته در...

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54: حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری‌ 20 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان استاندارد حسابرسی شماره54حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری‌ در حجم 14 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای حسابرسی در مقطع کارشناسی و حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 70 35 صفحه + ppt

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان استاندارد حسابرسی شماره 70 در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای حسابرسی در مقطع کارشناسی و حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشناسی...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس 12 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان استاندارد حسابرسی شماره 62 استفاده از نتایج کار کارشناس در حجم 12 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای حسابرسی در مقطع کارشناسی و حسابرسی پیشرفته...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60 17 صفحه + ppt

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان استاندارد حسابرسی شماره 60 در حجم 17 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای حسابرسی در مقطع کارشناسی و حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشناسی...