برچسب گذاری توسط: دانلود پاورپوینت مبانی تئوری سازمان

پاورپوینت مبانی تئوری سازمان (اصول سرپرستی) 16 صفحه + ppt

سازمان رسمی سازمان عبارت است ازعده ای افراد تشکیل یافته که ازطریق تعیین وتخصیص وظایف ومسئولیت هاامکان دستیابی به هدف مشخص و مورد نظررا تسهیل می دهند ((سیستمی از فعالیت ها یا نیرو های...