برچسب گذاری توسط: دروغ در بیم و امید

بررسی دروغ در دین‏دارى 20 صفحه + doc

دروغ در فضایل اخلاقى در كمالات روحى سه جور دروغ تصور مى‏شود یكى آن است كه دروغ گو مى‏داند كه فاقد فضیلت است و به دروغ، ادعاى داشتن‏فضیلت دارد مى‏داند كه عاطفه ندارد، ولى...