برچسب گذاری توسط: دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

بازاریابی Marketing 58 صفحه + doc

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی انواع بازاریابی 1سنتی تمركز اصلی بر فروش محصولات تولید شده مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی كه جریان كالا را از تولید تا مصرف شامل می شود 2مدرن...